Nainstalujte si prosím Flash Player.

Norek evropský

Ochrana přírody | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

Norek evropský – příprava k zapojení ČR do záchranného projektu.

Norek evropský (Mustela lutreola) se u nás vyskytoval v roce 1896 a ze Slovenska je doklad o jeho výskytu z 50. let našeho století. Kdysi se vyskytoval v převážné části Evropy. Nyní se vyskytuje v malé enklávě na atlantickém pobřeží Francie a Španělska a v několika populacích v severovýchodní Evropě. Výskyt norka je vázán na malé až střední toky přírodně zachovalé v lesích a s břehovými porosty. Potravou jsou především ryby, obojživelníci, raci a drobní savci.

Příčinou jeho mizení je destrukce vhodných vodních toků činností člověka (znečišťování, regulace a odlesňování, přímé pronásledování pro kožešinu (nadměrný lov) a potravní a prostorová konkurence nepůvodního norka amerického, jenž je schopen obývat i člověkem výrazně ovlivněné vodní toky. Tím se stalo, že norek patří mezi nejohroženější druhy savců, jemuž hrozí vyhubení v horizontu 15-20 let. Je zařazen v rámci Bernské konvence do kategorie ohroženého druhu včetně ochrany jeho stanovišť.první kroky byly uskutečněny v ZOO Tallin v roce 1984 a na ně navázala mezinárodní aktivita EMCC v roce 1992. V roce 1986 byl realizován první úspěšný umělý odchov a od roku 1991 je norek pravidelně rozmnožován.

Aby byla jeho existence zajištěna je ještě třeba zvýšit četnost populace v zajetí a rozšířit počet chovných zařízení. Na 18. Kolokviu o kunovitých v r. 1999 v Rakousku byla ČR nabídnuta spolupráce na záchranném chovu a v současné době je připravován materiál o zapojení ČR do záchranného projektu. Dlouhodobým cílem projektu je zajištění trvalé existence druhu ve volné přírodě. Podmínkou je vhodné životní prostředí, zamezení přímému pronásledování a lovu. Zatím neřešitelným problémem je konkurenční vztah s nepůvodním norkem americkým. Budoucnost ukáže, zdali nebyly ochranářské aktivity zahájeny příliš pozdě. I naše ochrana přírody má možnost přispět k záchraně druhu, který před více než stoletím obýval naše území.

Ochrana přírody 55/4 – str. 112-113