Nainstalujte si prosím Flash Player.

Pomoc pro koroptev

Ochrana přírody | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page

1. vydání, vydal Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s AOPaK ČR, středisko Havlíčkův Brod, 2 tisíce výtisků, 8 barevných stran.

Obsah

O příčinách úbytku koroptve polní v krajině

Co je důležité pro úspěšné hnízdění

Jak pomoci úspěšnému hnízdění

Podmínky přežití kuřátek

Jak pomoci rodinám s kuřátky

Nezbytné podmínky k přežívání během roku

Jak pomoci koroptvím přežít zimu

Program péče pro koroptev polní v kraji Vysočina

Kde můžete získat finanční podporu pro úpravy krajiny

Literatura

Na větší části území kraje Vysočina jsou pro koroptev polní vhodné přírodní podmínky. Podpora věnovaná tomuto druhu je součástí záměrů kraje na obnovu venkova a zlepšení životního prostředí jeho obyvatel. Koroptev polní je ve smyslu zákonných ustanovení vedena jako ohrožený druh. Již v roce 2005 byly projednány záměry jak situaci zlepšit. K informaci veřejnosti byl vydán tento propagační materiál. Během roku 2006 pak bude zpracován vlastní program péče o koroptev polní. Tento dokument umožní snadnější orientaci zúčastněných subjektů v této problematice, sjednotí přístup k ochraně koroptve a zajistí koordinaci všech činností pomocí regionálního poradního sboru. Ten bude složen se zástupců majitelů pozemků, zemědělců, myslivců, ochránců přírody a dalších zainteresovaných NNO v kraji Vysočina.