Nainstalujte si prosím Flash Player.

Odd. myslivosti MZe

Popis činnosti oddělení myslivosti.
03.02 2010 | Státní správa ..více »

Myslivost a veterina

Základní informace o myslivosti a veterině
03.02 2010 | Státní správa ..více »

Myslivecká statistika

Základní informace o myslivecké statistice
03.02 2010 | Státní správa ..více »

Poradní sbor MV ke správnímu řádu

Je-li rozhodováno o přičlenění pozemků vlastníků, kteří nejsou členy honebního společenstva, podle § 18 nebo § 29 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, je třeba vlastníky těchto pozemků považovat za účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a v řízení s velkým počtem účastníků jim rozhodnutí doručovat jednotlivě do vlastních rukou.
03.02 2010 | Státní správa ..více »

Nález Ústavního Soudu

V podmínkách České republiky jsou myslivost a právo myslivosti společenskými aktivitami aprobovanými státem k ochraně a rozvoji jedné ze složek životního prostředí – zvěře. Zákon o myslivosti nepředstavuje úpravu myslivosti jako zájmové aktivity, ale ve svém základu jako cílevědomé a regulované činnosti k ochraně a rozvoji přírody. Realizace myslivosti a práva myslivosti je v obecné rovině legitimním omezením vlastnického práva a jejich prostřednictvím naplňuje stát svou ústavní povinnost zakotvenou v čl. 7 Ústavy.
03.02 2010 | Státní správa ..více »