Nainstalujte si prosím Flash Player.

Zřizovací listina

jako poradní sbor ministra zemědělství pro projednávání otázek souvisejících s myslivostí, jako souboru činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolkové činnosti směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součástí českého národního kulturního dědictví.
03.02 2010 | Myslivecká rada MZe ..více »

2. jednání Mysl.rady

Dne 28.4.2004 proběhlo v budově ministerstva zemědělství v pořadí již druhé jednání Myslivecké rady ministra zemědělství (informace o prvním jednání SM 10/2003), kterého se zúčastnilo 26 členů, zbývající 4 byli omluveni. Program jednání lze shrnout do šesti bodů:
03.02 2010 | Myslivecká rada MZe ..více »