Nainstalujte si prosím Flash Player.

Dotaz :

mám dotaz ohledně klobouku, lépe řečeno o jeho tzv. "smekání".  Jak se má zachovat žena ve všech případech, kdy je třeba "smeknout" - pozdrav,  zahájení či ukončení honu atd.  Názory se různí, jedni prosazují "smekání" v každém případě,  druzí toto odmítají a vycházejí z toho, že žena obecně klobouk či jinou pokrývku hlavy  "nesmeká" v žádném případě.

děkuji za radu a objasnění.

  

 Současné trendy jsou takové, že neexistují žádné rozdíly mezi pohlavími. Každý by se měl chovat nesexisticky, tzn. rovná práva, rovné povinnosti, rovné možnosti přístupů ke všemu.  Neexistují žádné ženy, žádní muži;  jen zcela rovnocení občané tohoto státu resp. této planety Země. V realizaci mysliveckých činností i procesu respektování historických mysliveckých zvyků a tradic neexistují žádní muži neexistují žádné ženy; existují jen a jen myslivci. Soubor mysliveckých zvyků a tradic se vztahuje na každého myslivce;  a to bez rozdílu jeho pohlaví, věku, politické příslušnosti nebo náboženského vyznání. „Moderní pojetí" mysliveckých tradic s přizpůsobování se všem novým trendům je ve svých důsledcích dosti nebezpečné a  mohlo by skončit s velmi problematickými důsledky, tzn.  že každá ze zúčastněných skupin bude prosazovat v myslivosti své specifické požadavky,  které myslivecké zvyky a tradice v České republice zcela pohřbí.                     Tzn. např. :

 • Ženy nebudou smekat, protože dáma klobouk nesmeká,
 • Ženy se nebudou „prasit" s vývrhem, protože dáma se nešpiní a nesundavá rukavičky;
 • Kolega myslivec musí dámě pomáhat nosit těžká břemena, a taková puška se pronese;
 • Dáma má vždy přednost; tedy i na obsazování nejlepších loveckých stanovišť;
 • Muslimky musí mít právo místo klobouku nosit šátek,
 • Ind-myslivec musí mít právo  nosit místo klobouku turban, který se nesmí sundávat;
 • Myslivec-muslim odmítne chovat dostatečný počet psů, protože psi jsou podle koránu nečistá zvířata;
 • Myslivec-žid se nesmí v určitých obdobích ničeho dotýkat,
 • Myslivec-afričan má při lovu tradiční zvyky, kterým mu nesmíme bránit;
 • Myslivec-muslim se nesmí dotýkat nečistého prasete, proto musí vývrh udělat kolegové ???
 • Aj. aj. aj. aj.      

    

 Prosím, aby toto naše vyjádření  nebylo bráno jako poslední stadium xenofobie zavlečené do myslivosti. Stačí se ale pragmaticky podívat na výsledky v budování evropských multikulturních společností , které ani náhodou nefungují, jak si jejich tvůrci představovali. Zejména v tom, že nové subjekty tvrdě odmítají akceptovat původní zvyky a tradice států, kam se přestěhovali, ale naopak začínají tvrdě prosazovat své zvyky, své tradice i své hodnotové žebříčky; tak, že o zachování své svébytnosti nakonec nebojují noví přistěhovalci, ale původní obyvatelstvo.

V myslivosti tedy existují a i v budoucnu musí existovat  jen a jen myslivci (bez ohledu na pohlaví, věk, politickou příslušnost nebo náboženské vyznání), kteří jsou povinni bezpodmínečně veškeré historické myslivecké zvyky a tradice dodržovat; pokud se rozhodnout stát se myslivci musejí akceptovat daná pravidla.. Pokud ne, je to jen jejich rozhodnutí a pak záleží na vedení dané honitby, zda bude toto jejich chování akceptovat nebo je umravní či je pošle domů.      Těmito výjimkami se totiž může otevřít velmi nebezpečná „pandořina skříňka" udělování výjimek z historických mysliveckých tradic a zvyků  kvůli pohlaví, rase, politické příslušnosti nebo náboženskému vyznání.      Soubor mysliveckých tradic a zvyků skutečně nesmí být neměnnou fosílií, ale musí se modernizovat. Ale musí se modernizovat jednotlivé zvyky a tradice povšechně  a ne zavádět systémy změn a dalších „extrabuřtů" pro jednotlivé skupiny myslivců. Dámy nebudou smekat, indové sundávat turban, podnikatelé budou moci na slavnostní zahájení společného lovu sedět ve svém mercedesu (protože je venku zima) aj.

      Zničíme tak jednou pro vždy jednu z nejcennějších (a tisíce let platnou) zásad odvětví lovu a myslivosti, kterou již od staré Sparty bylo to, že při lovu jsou si všichni občané-lovci  rovni, že mají stejná práva a povinnosti