Nainstalujte si prosím Flash Player.

Myslivecký Informační Systém6.1. 2010   I.2010

 • MIS - I.2010   Proč by měli všichni myslivci v ČR podepsat petici na podporu Deklarace myslivosti   zde ...
 • Deklarace   zde ...
 • Petice   zde ...

 

Myslivecký Informační Systém8.1. 2010   II.2010

 • MIS - II.2010   Žádost o spolupráci ve věci monitoringu výskytu motolice velké   zde ...
 • Motolice velká, publikace a obrazová příloha   zde ...

 

Myslivecký Informační Systém28.1. 2010   III.2010

 • MIS - III. 2010  k problematice pytláctví   zde ...
 • omluvenka MZe z jednání   zde ...
 • zápis z jednání o problematice pytláctví   zde ...
 • Odborné stanovisko APM ČR k tiskovému prohlášení MZe  zde ...

 

Myslivecký Informační Systém9.3. 2010   IV.2010

 • MIS - IV.2010   zde ...
 • Článek Ing. Pondělíčka z časopisu Myslivost    zde ...
 • Odborná analýza a souborné stanovisko k článku Ing. Pondělíčka    zde ...
 • Otevřený dopis ministru zemědělství  zde ...
 • Odpověď pana ministra s odborným vyjádřením APM ČR   zde ...

 

Myslivecký Informační Systém 26.3. 2010    V.2010

 • MIS - V.2010   zde ...
 • Dvě stížnosti na neakceptovatelný postup úředníků na ústředním orgánu státní správy myslivosti na MZe   zde ...
 • Tiskopisy ministerského „anketního šetření"    zde ...

 

Myslivecký Informační Systém   31.3. 2010    VI.2010

 

Myslivecký Informační Systém 16.4. 2010    VII.2010

 • MIS - VII.2010   zde ...
 • Vysvětlení autorů anketního šetření  zde ...
 • Vyjádření redakce MISu k vysvětlení autorů anketního šetření  zde ...

 

Myslivecký Informační Systém  4.5. 2010     VIII.2010

 • MIS - VIII.2010   zde ...
 • 1. Návrh „koncepce" MZe   zde ...
 • 2. Stanovisko APM ke koncepci před jednáním 1.9.09 na MZe   zde ...
 • 3. Přepis záznamu jednání 1.9.09   zde ...
 • 4. Pozvánka ČMMJ na „kulatý stůl" konaný 21.9.09   zde ...
 • 5. Omluvenka UMO ČR   zde ...
 • 6. Článek ve Světě myslivosti o jednání na ČMMJ 21.9.09   zde ...
 • 7. Pozvánka na jednání o koncepci myslivosti ze 7.10.09 na MZe + zápisy z jednání 1.9.09 a 2.9.09   zde ...
 • 8. Pozvánka na jednání 18.11.09   zde ...
 • 9. Dopis APM ČR zaslaný na MZe a všem pozvaným v souvislosti s tímto jednáním   zde ...
 • 10. Přepis záznamu z jednání o koncepci myslivosti 18.11.09 na MZe   zde ...

 

Myslivecký Informační Systém  27.5. 2010     IX.2010

 • MIS - IX.2010    zde ...
 • Vize českého zemědělství a souvisejících oborů   zde ...

 

Myslivecký Informační Systém  14.6. 2010     X.2010

 

Myslivecký Informační Systém   12.7. 2010     XI.2010

 

Myslivecký Informační Systém   26.7 2010     XII.2010

 • MIS - XII.2010    zde ...
 • Informace o vzniku Myslivecké unie   zde ...
 • Deklarace o myslivosti   zde ...

 

Myslivecký Informační Systém   4.8. 2010     XIII.2010

 

Myslivecký Informační Systém   28.9. 2010    XIV.2010

 • MIS - XIV.2010    zde ...
 • Ofciální dotaz na odborné stanovisko ústředního orgánu státní správy myslivosti ve věci změny honiteb.   zde ...
 • Věstník Ministerstva životního prostředí   zde ...
 • Myslivecké plánování chovu a lovu spárkaté zvěře v případech   zde ...

Myslivecký Informační Systém  14.11. 2010     XV.2010

 • MIS - XV.2010    zde ...
 • Žádost Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. o řádné členství v Unii subjektů zainteresovaných v myslivosti ČR   zde ...
 • Odpověď MU na žádost ČMMJ   zde ...

 

Myslivecký Informační Systém     23.12. 2010    XVI.2010