Nainstalujte si prosím Flash Player.

Zelená policie ve Španělsku

Myslivost ve světě | 03.02 2010 Email    Delicio.us - save this page
  • Zelená policie ve Španělsku Španělsko má kromě klasické policie zcela unikátní policejní sbor, jediný svého druhu v Evropě. Na 1500 specialistů zabývajících se životním prostředím představuje jakousi zelenou ruku zákona, která se věnuje ochraně národních parků, flóry a fauny (i myslivosti), kulturního a historického dědictví, ale i kvalitě vody. Tato policie nazvaná SEPRONA – Služba Civilní gardy – byla založena před dvanácti lety a dnes má na kontě téměř 873 tisíc zásahů. Počet zásahů stále narůstá. Úkolem policie je nejen zjišťovat trestné činy, ale především jim předcházet. Nejčastěji zasahuje při ilegálním lovu zvěře a rybaření, útokům proti zdraví člověka a chráněným přírodním oblastem. Za deset let SEPRONA např. zabavila přes 40 tisíc kusů chráněných exemplářů zvířat. K zásahům je vybaveno jejích 1500 členů 376 ks džípů, 1200 motocyklů, 347 plavidel, desítkami laboratoří pro rozbor vody, aparaturami pro vyšetřování lesních požárů, znečišťování ovzduší, měřiči hluku atd. Policie pracuje tak, že v terénu se na silných motocyklech pohybují hlídky. Vyšetřovací oddíly jsou dvoučlenné. Pak existuje skupina zvláštního určení, která se uvádí v pohotovost v určitých situacích. Všichni její členové procházejí několikaměsíční speciální školou, kde studují nejen přírodní vědy, ale i legislativu a právní postupy spojené s ochranou životního prostředí. Závěrem studia se účastní kulatých stolů a nejrůznějších sympozií. O členství v této policii je stále větší zájem. (podle MUY INTERESANTE, Madrid)